قسمت دوم:

افراد فاجر و فاسد - بجهت ایمنى از شرّشان - مورد احترام قرار مى گیرند، دروغ گویان تصدیق و تاءیید مى شوند، هركس نسبت به دیگرى بدبین و مشكوك مى باشد؛ و به همدیگر جسارت و توهین روا داشته و انجام مى دهند، زنان سوار اسب (شاید مراد مطلق مرکب باشد)  مى شوند؛ و همچنین از جهت قیافه ، زنان و مردان شبیه یكدیگر مى گردند.

براى هر قضیّه و جریانى شهادت دهند، بدون آن كه در جریان اءمر و یا از واقعیّت خبر داشته باشند و یا بدانند كه حقّ با كیست .

مردم احكام و مسائل دین را مى آموزند نه براى دین ، بلكه براى دنیا و معاش ، آن ها دنیا و متعلّقات آن را باارزش و عظیم بدانند؛ ولى آخرت را بى ارزش و هیچ محسوب نمایند.

گرگان صفتان ، لباس میش بر تن كنند؛ ولى دل ها و درون آن ها متعفّن و فاسد باشد.

سپس حضرت امیرالمؤمنین علىّ صلوات اللّه علیه افزود:

در یك چنین زمانى هركس و هر مؤمنى به دنبال پناهگاهى مى گردد؛ در آن هنگام دجّال ظهور و خروج مى كند، در حالى كه چشم راست ندارد و چشم چپش در پیشانى او همچون ستاره صبح مى درخشد، در پیشانیش نقش كافر مى باشد.

او سوار بر الاغى سفید رنگ خواهد بود و به سوى شامات حركت مى كند و در محلّى به نام بیداء - كه بین مكّه معظّمه و مدینه منوّره واقع شده است - درون زمین فرو مى رود؛ و تمام تابعین و پیروان او حرام زاده هستند.

سپس امام زمان علیه السلام ظهور و قیام مى نماید؛ و نیز حضرت عیسى مسیح علیه السلام حضور مى یابد و پشت سر او نماز مى خواند

منبع:الخرایج و الجرایح : ج 3، ص 133 - 137، ح 53، اكمال الدّین : ص ‍ 525، ح 1.داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در جمعه 12 دی 1393 توسط قادر غدیری(طلبه)